Kontakt

Adresa

"Kolubara Građevinar" d.o.o.

Janka Stajčića br 1.

11550 Lazarevac

pib:103234889

Matični broj:17537130


Email: info@kglgrad.com


Rukovodstvo

Direktor:

Živko Panić


Tehnički direktor:

Aleksandar Ružičić, dipl.ing. tehn.

Tel: +381 11 73 57 001

Email: aleksandarr@kglgrad.comTelefoni

Centrala

+38111.8120.828

+38111.8120.541

Uprava

+38111.8121.900

+38111.8123.371

Fax:+38111.8123.469

Služba prodaje

Tel/Fax: +381 11 73 57 019 i +381 11 73 57 057

Služba nabavke

+381 11 73 57 012 i +381 73 57 039