Ukratko o našim projektimaLazarevac se nalazi na 55-tom kilometru južno od Beograda i  jedna je  od beogradskih opština. Opština Lazarevac se prostire se na površini od oko 38 000 hektara i broji 50 000 stanovnika. Karakteriše ga izuzetno povoljan geografski položaj tj. povezanost sa mrežom asfaltnih puteva ( Ibarska magistrala ) kao i železnicom  ( pruga Beograd – Bar ), što omogućuje brz i kvalitetan transport i isporuku robe, radi zadovoljenje zahteva potrošača na tržištu u svako vreme.

 

1.Izgradjen je vrlo veliki broj infrastrukturnih objekata kišne i fekalne kanalizacije, kao i vodovoda, saobraćajnica i dr.

2. Visokogradnja: «kgl» je izgradio više od 110 000 m2  stambenog prostora i preko 30 000 m2 industrijskih objekata. 

3. U sastavu «Kolubare-Gradjevinar» je savremeno opremljena Asfaltna baza koja je počela sa radom oktobra meseca 2006.godine. Proizvodjač asfaltne baze je «bernardi» iz italije, diskontinualnog tipa, kapaciteta 110 t/h.i potpuno je automatizovana.

 Moderna tehnologija pravljenja asfalta obezbedjuje visok kvalitet i mogućnost pravljena svih vrsta asfalta. od asfalt-betona do bito šljunka različitih granulacija.

4. Svi  proizvodi asfaltne i betonske baze su atestirani u institutu «ims» beograd.

5. PETROGRAFIJA GRANDIORITA:

  • BOJE SVETLO SIVE
  • TEKSTURA MASIVNA, PLOČASTO LUČENJE
  • STRUKTURA:HIPIDIOMORFNO ZRNASTA
  • MINERALNI SASTAV: FELDSPAT, KVARC, BIOTIT

   GEOLOŠKA GRADJA:

  • POVRŠINA MASIVA 8 km2
  • GRANDIORIT TERCIJALNE STAROSTI
  • OSNOVA TERENA-PALEOZOJSKI ŠKRILJCI

Strateško partnerstvo?

13.12.2005. godine pokrenuta je inicijativa za privatizaciju Preduzeca za izvodjenje gradjevinskih radova i eksploataciju nemetala „Kolubara – Gradjevinar“, d.o.o. Lazarevac. Predstavnici preduzeca zainteresovanih da postanu naši strateški partneri, mogu nas kontaktirati.
e-mail: miroslavc@kglgrad.com

ISO standardi

Preduzece poseduje i uspešno ptrimenjuje standarde ISO 9001.2000, a u toku je proces implementacije sistema menadžemnta kvalitetom prema zahtevima standarda ISO 14001.2000.