Voćno lozni rasadnik

Od 06. januara 2016. godine „Kolubari Gradjevinar“, Lazarevac je pripojen Voćno lozni rasadnik, Lazarevac - preduzeće sa tradicijom dužom od jednog veka.

Na površini od 90.000 m2 nalaze se matičnjaci vegetativnih podloga dunje i jabuke, matičnjaci - savremeni sortiment - jabuka, krušaka, mušmula i šljiva, polje rastila i semenište za proizvodnju generativnih podloga dzanarike, vinogradarske breskve, magrive i divlje trešnje. Sve površine se obradjuju sopstvenom mehanizacijom i

Rasadnik je poznat u regionu po proizvodnji i iprodaji najkvalitetnijih sadnica: jabuke, kruške, višnje, šljive, kajsje, breskve, dunje, mušmule i trešnje.

Stručni tim rasadnika pruža usluge:

  • projektovanja, podizanja i održavanja višegodišnjih zasada,
  • kontrola stanja zasada,
  • preporuke primene pesticida…

Takodje, obavlja poslove podizanja i održavanja zelenih površina.

Rasadnik se bavi i proizvodnjom soje.

U sastavu rasadnika posluje poljoprivredna apoteka sa prodajom na mestu i putem on-line: pesticida, semena, sadnica, vestačkih djubriva...Da li ste znali?

Voćno lozni rasadnik je osnovan 1909 ukazom kralja Petra I Karadjordjevića. Tada su osnovana samo tri rasadnika na teritoriji naše zemlje čija je svrha bila razvoj i unapredjenje poljoprivredne proizvodnje. Voćno lozni rasadnik u Lazarevcu je jedini rasadnik iz tog  perioda koji i dalje obavlja delatnost za koju je i osnovan.

Strateško partnerstvo?

13.12.2005. godine pokrenuta je inicijativa za privatizaciju Preduzeca za izvodjenje gradjevinskih radova i eksploataciju nemetala „Kolubara – Gradjevinar“, d.o.o. Lazarevac. Predstavnici preduzeca zainteresovanih da postanu naši strateški partneri, mogu nas kontaktirati.
e-mail: miroslavc@kglgrad.com

ISO standardi

Preduzece poseduje i uspešno ptrimenjuje standarde ISO 9001.2000, a u toku je proces implementacije sistema menadžemnta kvalitetom prema zahtevima standarda ISO 14001.2000.