Nemetali

Površinski kop granodiorita u Brajkovcu poznat pod nazivom „Plocnik“ vrši eksploataciju granodiorita visokog stepena kvaliteta kako u estetskom pogledu tako i sa aspekta fizicko – hemijskih svojstava. Ovaj kamen je svetlosive boje a sastoji se od: kvarca, felcpata i biotita. Granodiorit ovog sastava najcešce se upotrebljava kao ukrsni kamen za izradu kamenih ploca razlicitih oblika i dimenzija kao i za izradu ivicnjaka.

Separacije peska u Junkovcu proizvodi suvi kvarcni pesak visokog stepena finoce. Ovaj pesak ima veliku primenu u proizvodnji gradjevinskog materijala, posebno gas-betona, u industriji odlivaka i staklarstvu, ali i kao sirovina za dobijanje lepka. Instalirani kapaciteti su 150 t/h.

U kamenolomima  u Nepričavi i Ćelijama se eksploatiše kamen koji se po svom sastavu svrstava u grupu krecnjaka. Ovo je kamen crvene boje, niskog kvaliteta. Najcešce se koristi u daljoj preradi za proizvodnju kreča, kao sirovina za proizvodnju asfalta i betona i u putarstvu kao asfaltna podloga. U okviru kamenoloma nalazi se postrojenje za drobljenje i separaciju kamena.

Na lokaciji „Nepričava“ je instalirano:

  • drobilično postrojenje na elektro pogon za preradu kamena,
  • hidratizara za preradu komadnog kreča u hidratisani kapaciteta 10 t/h,
  • silos od 700 t za smeštaj rinfuznog hidratisanog kreča,
  • linija za pakovanje i uvrećavanje hidratisanog kreča kapaciteta 15 t/h,

 

Na lokaciji „Ćelije“ je instalirano:

  • četiri šahtne krečne peći pojedinačnog kapaciteta 36 t/24h,
  • mlinsko postrojenje za proizvodnju mikroniziranog živog mlevenog kreča kapaciteta 5 t/h,
  • dva silosa u sklopu mlinskog postrojenja za smeštaj živog mlevenog kreča kapaciteta 400 t,
  • hidratizaru za preradu komadnog kreča u hidratisani kapaciteta 5 t/h.

Kolubara Građevinar u svom sasatavu ima glinište u Drenu u kojem se eksploatiše glina visokog kvaliteta.Da li ste znali?

Granodiorit iz Brajkovca je ugradjen u spomenik Oslobodiocima Beograda kao i plato i deo spomenika Neznanom junaku na Avali. Stepeništa Brankovog mosta kao i stepeništa Mostarske petlje u Beogradu su takodje od brajkovackog kamena. Kej ispred hotela „Jugoslavija“ i Savski kej ne bi ovako izgledali da nije brajkovackog granodiorita. Platoi ispred crkava u Lazarevcu, Vožovcu, Konaticama i Trbušnici su poplocani granodioritom iz Brajkovca kao i glavna ulica u Lazarevcu i gradski trg u Loznici.

Instalisani kapacitet mlinskog postrojenja u Ćelijama je najveći od svih krečana na našem prostoru koji se bave proizvodnjom ove vrste kreča. Na ovom mlinskom postrojenju se vrši mlevenje i mikroniziranje kreča za potrebe industrijskih potrošača.

Strateško partnerstvo?

13.12.2005. godine pokrenuta je inicijativa za privatizaciju Preduzeca za izvodjenje gradjevinskih radova i eksploataciju nemetala „Kolubara – Gradjevinar“, d.o.o. Lazarevac. Predstavnici preduzeca zainteresovanih da postanu naši strateški partneri, mogu nas kontaktirati.
e-mail: miroslavc@kglgrad.com

ISO standardi

Preduzece poseduje i uspešno ptrimenjuje standarde ISO 9001.2000, a u toku je proces implementacije sistema menadžemnta kvalitetom prema zahtevima standarda ISO 14001.2000.